CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THIÊN AN PHÚ CẦN TUYỂN

 Truy cập vào đây “THIENANPHU “để xem tuyển dụng mới nhất.

 1. Lao động may :                                                      150 người

2. Lao động kỹ thuật công nghệ :                              10 người

3. Lao động bảo trì thiết bị :                                       05 người

4. Lao động phổ thông :                                             50 người  

    – Thu nhập bình quân từ :5,861 triệu đồng/người/tháng trở lên

    – Hồ sơ nộp :Theo quy định của Luật lao động .

Các bài viết khác: