Chất xử lý hoàn tất dệt đưa ra hiệu ứng làm mát

Các nhà nghiên cứu tại viện Hohenstein (Đức) đã phát triển chất xử lý hoàn tất mang lại hiệu ứng làm mát, được dựa trên các dẫn xuất p-menthane hoặc còn được gọi là chất chủ vận như là N-ethyl-p-menthnane-3-carboxamide hoặc L-menthyl lactate và icilin, và khác với hiệu ứng làm mát thông thường đạt được bằng quá trình vật lý.

Các chất này có ưu điểm là khi phun ở nồng độ rất thấp trên những diện tích nhỏ của cơ thể, chúng có hiệu ứng làm mát nhẹ nhàng kéo dài trong suốt thời gian hoạt động.
Kiểu chất xử lý hoàn tất làm mát này được thử nghiệm trên nhiều vật liệu dệt khác nhau được làm từ xơ tự nhiên hoặc xơ tổng hợp và các hỗn hợp, và với các nồng độ khác nhau của thành phần hoạt tính trong khoảng từ 0,1-1%.

Theo cơ quan thử nghiệm dệt Đức thì các chất này kích hoạt cảm giác mát mạnh hơn, và làm trung hòa mùi và có hiệu ứng kéo dài và như vậy có thể được dùng cho mục đích chữa bệnh.

Hoàng My Lan

Tin Tức Liên Quan: