Dự trữ bông thế giới giảm 7% trong vụ 2016-2017

Dự trữ bông thế giới cuối vụ được dự báo giảm 7% xuống còn 17,8 triệu tấn vào cuối vụ 2016-2017 do Trung Quốc tiếp tục giảm dự trữ.

Dự trữ cuối vụ tại Trung Quốc nơi giữ phần lớn dự trữ dư thừa giảm 13% xuống còn 11,3 triệu tấn do chính phủ đã bán ra trên 2 triệu tấn từ kho dự trữ trong khoảng từ tháng 5 cho tới tháng 9 năm nay.
 

 
Từ vụ 2009-2010 tới 2014-2015, dự trữ bông thế giới đã tăng 140% và đạt tới mức kỷ lục thế giới là 22,2 triệu tấn. Trong vụ 2015-2016, sụt giảm trong sản lượng bông thế giới đã dẫn tới dự trữ bông giảm 14% xuống còn 19,1 triệu tấn.
 
Trong khi đó chính phủ Trung Quốc đã hạn chế hạn ngạch nhập khẩu xuống lượng mà cam kết WTO yêu cầu vào năm 2015 và 2016. Chính phủ cũng đã tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục bán từ dự trữ bắt đầu từ tháng 3 năm 2017 sang năm khi phần lớn vụ bông mới sẽ được bán ra.
 
Do kết quả của việc chính phú bán từ kho dự trữ, dự trữ bông ở Trung Quốc được cho là giảm 15% xuống còn 9,6 triệu tấn vào cuối vụ 2016-2017. Tuy nhiên, dự trữ bên ngoài Trung Quốc có thể tăng 4% lên 8,2 triệu tấn, sau khi giảm 16% xuống còn 7,9 triệu tấn, theo tuyên bố từ Ủy ban Tư vấn bông quốc tế (ICAC).
 
Tỷ lệ dự trữ- sử dụng cho thế giới không có Trung Quốc được dự doán là 34%, khoảng 4 tháng tiêu thụ và phù hợp với trung bình 10 năm.
 
Trong vụ 2016-2017, sản lượng bông thế giới được dự báo tăng 7% lên 22,4 triệu tấn do năng suất trung bình tăng 9% lên 753 kg/ha bù cho sụt giảm diện tích trồng bông giảm 2% xuống còn 29,7 triệu ha. Ấn Độ vẫn giữ là nước sản xuất bông lớn nhất thế giới, mặc dầu sản lượng được dự báo là giữ nguyên không đổi từ là 5,8 triệu tấn như vụ 2015-2016. Sản lượng của Trung Quốc được dự báo giảm 4% xuống 4,6 triệu tấn trongkhi sản lượng ở Mỹ được cho là tăng 24% lên 3,5 triệu tấn. Sau khi giảm 34% về sản lượng do thời tiết bất lợi, cạnh tranh với các cây trồng khác, giá thấp và sự bùng nổ sâu hồng, sản lượng bông của Pakistan được cho là hồi phục 24% lên 1,9 triệu tấn trong vụ 2016-2017.Sau khi đối mặt với tồn kho thấp hơn do nhu cầu xuất khẩu tăng, sản lượng bông được dự báo tăng 8% lên 1,4 triệu tấn ở Brazil.
Trong vụ 2016-2017 tiêu thụ bông trên thế giới được dự đoán không đổi ở mức 23,8 triệu tấn, mặc dầu khoảng giữa giá xơ polyeste và giá bông quốc tế rộng dần. Tiêu thụ tại nhà máy được cho là tăng trong ba nước tiêu thụ hàng đầu – Băng La Đét,  Việt Nam và Mỹ, tại đó tiêu thụ dự báo tăng lần lượt 12% lên 1,2 triệu tấn, 13% lên 1,1 triệu tấn và 1 % lên 762.000 tấn. Việc này sẽ bù lại cho sụt giảm ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, nơi mà tiêu thụ của nhà máy được dự đoán giảm lần lượtt 2% xuống 7,2 triệu tấn, 3% xuống 1,45 triệu tấn và 12% xuống 645.000 tấn.
 
 
Nguyễn Hoàng Minh: Theo http://www.fibre2fashion.com

Tin Tức Liên Quan: