HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CP DỆT MAY THIÊN AN PHÚ NĂM 2018

      Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Vào hồi 08h30’ ngày 20/01/2018, BCH Công đoàn công ty phối hợp với chính quyền công ty tổ chức Hội nghị người lao động Công ty CP Dệt May Thiên An Phú năm 2018.

Ảnh:  Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

     Hội nghị Người lao động được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động hiểu, tham gia đóng góp ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ và TRÁCH NHIỆM của người lao động. Đồng thời, thông qua Hội nghị NLĐ để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng Công ty CP Dệt May Thiên An Phú ngày càng phát triển bền vững. Tập thể CB-CNV Công ty đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng Ban Giám đốc, Ban điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty được HĐQT giao trong năm 2018.

Ảnh : Toàn cảnh hội nghị

Ông Phạm Gia Định – Giám đốc công ty Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

 Ông Phạm Gia Định – Giám đốc Công ty trả lời các ý kiến, kiến nghị của CB-CNV

Ông Hồ Nam Nhật – Phó Giám đốc công ty tham gia góp ý thảo luận tại Hội nghị

Ông Nguyễn Thành Lâm – Chủ tịch Công đoàn công ty trình bản Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể năm 2018 và công bố Danh sách thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lao động tiên tiến/xuất sắc năm 2017.

Bà Dương Thị Việt – Phó Chủ tịch Công đoàn công ty phát động phong trào thi đua năm 2018.

Tin Tức Liên Quan: